Oldjuk meg hatékonyan konfliktusainkat!

Az ember folyamatosan fejlődő lény. S ha úgy érzi, hogy növekedési vágyában gátolják, konfliktust él meg. Márpedig ilyen gátló tényező van bőven, így a konfliktusok megjelenése az ember életében természetes. A konfliktusok kezelése viszont a tapasztalatok alapján korántsem ennyire természetes.

A nézeteltérések, ellentétes álláspontok, viták gyakran annyira elmérgesednek az életünkben, hogy az érintettek egymás között már képtelenek az ellentétek feloldására, a felgyülemlett feszültségek értő kommunikációjára. Ekkor lehet a konfliktuskezelés hatékony eszköze a mediáció.

A mediáció arra nyújt lehetőséget, hogy a vitában érintettek még egy esetleges peres eljárás előtt megegyezésre jussanak, s lehetőség szerint a közöttük levő kapcsolati válság is normalizálódjon.

A mediáció szó jelentése közvetítés. A gyakorlatban a közvetítés során két vagy több fél vitájában egy semleges, harmadik fél, a közvetítő – vagy idegen szóval – a mediátor jár közben. A mediátor segít tisztázni a konfliktus természetét és olyan megoldást találni, amely az érintettek számára kielégítő.

A mediáció a felek közösen kialakítható vagy képviselhető céljait tartja szem előtt a megegyezés feltételeinek keresése során.  A megegyezéshez vezető úton a mediáció során oldhatók a kialakult kommunikációs gátak, amely jótékonyan hat a vitában állók kapcsolatának normalizálására. Vélhetően ezeknek a sajátosságoknak köszönhető, hogy a mediációval létrejött megállapodásokat sokkal magasabb arányban tartják be a korábban vitában álló felek, mint egy bírósági ítéletet.

Mint sok más segítő helyzet, a mediáció se varázsszer, a sikernek vannak feltételei. Elsősorban a megegyezés szándéka, de legalábbis nyitottság a megegyezésre, valamennyi érintett részéről.