Szervezetfejlesztés

Mi adhat okot a szervezet fejlesztésére?

  • ha gátolt a szervezet hatékony működése a szervezeti vagy a munkatársi kapcsolatok, a folyamatok, a belső szabályozások nem megfelelősége miatt,
  • ha a szervezet működésében a korábbi működéshez képest növekedik a stratégiai gondolkodásmód, illetve a tudatosság igénye,
  • ha a szervezet működésének, illetve működési környezetének bármely meghatározó jellemzője megváltozik.

„Akinek nincsenek céljai, az annak dolgozik, akinek vannak.” – Jack Canfield

Stratégiai működés kialakítása, támogatása

A stratégiai működéshez felül kell emelkedni a hétköznapokon, a megszokásokon, az egyéni látásmód érvényességén, az akadályszemléleten, a személyes korlátokon. Mindezt mondani könnyű, belátni már nehezebb, megtenni pedig akár olyan jelentős kihívás is lehet, amelyhez indokolt a külső segítség.

Kiemelten alkalmazott eszközök

Misszió- és vízióalkotás

A felső vezetés, illetve szükség szerint a tulajdonosi/felügyeleti kör támogatása a szervezet küldetésének, jövőképének tisztázásában, meghatározásában, újraértékelésében, a témacentrikus interakció módszertanának alkalmazásával.

SWOT elemzés és cselekvési terv

„A diagnózis egyúttal prognózis” elvét követve a SWOT általános diagnózisát kiegészítjük a stratégiai működésmodell megválasztásával és a választott modell elérése, működtetése érdekében szükséges cselekvési, beavatkozási terv elkészítésével.

Problémafeltáró és elemző work shopok

A problémafeltárást, -elemzést és a szükséges beavatkozások meghatározását dokumentáltan végezzük, a probléma és a résztvevő kör figyelembe vételével az Open Space, World Cafe, Fishbone elemzés, moderált csoportmunka alkalmazásával.

Értékláncelemzés és folyamatfejlesztés

Az ördög a részletekben bújik meg. Ez különösen igaz a folyamatokra, amelyek alapvetően határozzák meg egy szervezet hatékonyságát. Ráadásul a folyamatok soha nem véglegesek és minden állapotukban hordozzák a fejlődés és a növekedés lehetőségét.

Kiemelten alkalmazott eszközök

Folyamattérkép

A folyamattérkép, mint képi megjelenítő eszköz, kiváló lehetőség a folyamatok működőképességének, hatékonyságának tükrözésére. Láttathatók általa a szükségszerű vagy épp felesleges döntési pontok, lépések, elágazások.

SIPOC

A szervezet működésének strukturált és rendszerszerű leírásával azonosítható, hogy az egyes folyamatok, illetve folyamatelemek erőforrásszükséglete, mérhetősége biztosított-e.

Folyamatkövetés

A megfigyelésen alapuló eljárás során feltárhatók a folyamatveszteségek, amelyek a nem megfelelő szabályozásból, az erőforrások ésszerűtlen szervezéséből, a munkatársak nem megfelelő munkavégzéséből egyaránt fakadhatnak.

Szerepek és kapcsolatok fejlesztése

Egyetlen szervezet sem érheti el hatékonyan a céljait a szervezet tagjainak együttműködése nélkül. Legyen tudatos a szervezeti kapcsolatok jobbá tételében a szerepek és szerepkapcsolatok átgondolásával, valamint a munkatársak közötti kommunikáció és együttműködés fejlesztésével!

Kiemelten alkalmazott eszközök

Struktúra elemzés

A szervezeti kapcsolatokat meghatározó szervezeti ábra elemzése és fejlesztése a szolgáltatási funkciók, a folyamatok, a kommunikációs szükségletek, a munkavégzés térbeli adottságai alapján.

DACUM alapú HR rendszerépítés

A DACUM olyan munkakörelemzési módszer, amely egzakt alapot ad a munkaköri leírásokhoz, a munkakörök értékeléséhez, a teljesítményértékeléshez, a toborzáshoz és a képzési szükségletek felméréséhez.

Csapatépítés

A csapatépítés középpontjába egymás megismerését helyezzük. A csapatépítés tartalmi és kapcsolati vonatkozásainak tervezésénél figyelembe vesszük a csapattagok szervezeti szerepét, feladatát, illetve a szervezeti célokat.

„Egy szervezet célja soha nem az, hogy ott az emberek jól érezzék magukat. De egyetlen szervezet se éri el hatékonyan a céljait, ha ott az emberek nem érzik jól magukat.” – Rettegi Zsolt