Vezetőfejlesztés

Miért kell fejleszteni a vezetőt?

A vezetés során el kell bírni a vezetői szerep magányát, a felelősséggel járó terheléseket, a hatalom hol keserű, hol édes ízét, tűrni kell a sikereket és a kudarcokat egyaránt és azt, hogy a vezető legjobb szándéka mellett sem biztos, hogy követik őt a rábízott emberek. Senki nem születik vezetőnek. Vezetővé válni kell. A vezetőfejlesztés ebben nyújt segítséget.

„A vezetés nem a címekről és a saját irodáról szól, hanem arról, hogy miként lehetsz hatással másokra.” – John C. Maxwell

Business coaching

A vezetői szerepben levőket támogatjuk abban, hogy vezetői szerepükben megerősödjenek, a napi feladatokon túl lássák a „nagy képet”, céljaik elérése érdekében fejlesszék beosztottjaikat, magasabb szintű szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek, és egyensúlyt tudjanak teremteni a magánélet és a munkájuk, munkahelyük között.

Megvalósítási keretek

Egyéni coaching

A coaching folyamat a coach és a coachingot igénybe vevő vezető négyszemközti együttműködésében valósul meg. A folyamat fókusza a személyes fejlődés támogatása a vezető által igényelt területeken.

Csoport coaching

A coaching folyamat a coach és a coachingot igénybe vevő vezetők közös együttműködésében valósul meg. A folyamat elsődleges fókusza a szervezeti kapcsolatok, az egységes szervezeti látásmód és kultúra fejlesztése az esetleges ellentétek feloldása.

Árnyék coaching

A coach egy ideig, mint egy „árnyék” követi a vezetőt a munkavégzés valóságában, s megfigyeli a vezetőt a feladatok elvégzése, a munkatársakkal való együttműködés során, majd a tapasztalatok megosztása és az azokra adott reflexió járul hozzá a vezető fejlődéséhez.

Vezetőképzés, vezetésmódszertan

A vezetés tudatos tevékenységet igényel, amelyhez hozzátartozik a különböző vezetői funkciók gyakorlásához kapcsolódó vezetésmódszertani eszközök megfelelő kiválasztása és alkalmazása. Vezetőképzéseink keretében elsősorban a stratégiai gondolkodással és tervezéssel, valamint az emberek menedzselésével foglalkozunk.

Fő témakörök

Vezetői identitás, személyes vezetés

A legfontosabb kérdés a vezetővé válás folyamatában, hogy „Ki vagyok én vezetőként, mi az én kapcsolatom a vezetéssel, mi az én vezetői identitásom?” Ezt követi annak tisztázása, hogy képes vagyok-e személyes hatalommal megtölteni a vezetői szerepet vagy csak a pozíció erejére támaszkod(hat)om?

Stratégiai vezetés

A vezetés lényege annak elérése és fenntartása, hogy a képviselt célok elérése érdekében kövessék a beosztottak. A stratégiai vezetés keretében e mellett már az is lényeges, hogy a vezető maga határozzon meg a szervezete vagy a szervezeti egysége számára célokat. A stratégiai vezetés témaköre erre készít fel.

Munkahelyi motiváció

A vezetői lét folyamatos útkeresést jelent abban, miként érhető el a munkatársak motiválása a teljesítménycélok elérése érdekében. Mint oly sok területen, ebben a vonatkozásban is kiemelt szerepe van a munkatársak megismerésének, a pontos motiváló célkitűzéseknek és a célelérés biztosítottságának.

Vezetői készségek fejlesztése

A vezetői készségek központi eleme a kommunikáció és annak különböző alkalmazott formája. Ily módon a kommunikációs készségek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a vezetők esetében. Emellett számos más kulcskompetencia fejlesztésében lehetünk segítségére a figyelemkoncentráció fejlesztésétől az információkezelésen át az értő figyelemig.

Fő témakörök

Tárgyalástechnika

Az érdekellentétek feloldásának egyik legfőbb és leggyakrabban alkalmazott eszköze a tárgyalás. Éppen ezért egy vezetőnek kiváló tárgyalónak kell lennie, különben nem tudja az általa képviselt célokat kellő hatékonysággal elérni.

Prezentációtechnika

„Néma gyereknek anyja sem érti a szavát”, tehát ha szeretnéd másnak ismertté tenni, ami neked ismert, mondd el, mutasd be! De a nem megfelelően alkalmazott szavak „csak a félreértések forrásai”. A prezentációtechnika a „hogyan mondjam el neked”-re készít fel.

Problémamegoldás és konfliktuskezelés

Sokszor már azzal előbbre lehet jutni egy elakadásban, ha tisztázzuk, valójában problémával vagy konfliktussal állunk-e szemben. A probléma és a konfliktus jellegének megértése pedig hozzásegít a lehető legjobb megoldás választásához.

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt , hogy nem, igazad lesz.” – Henry Ford