Szervezeti kommunikáció

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes egy adott szervezet belső kommunikációjának elemzésére, fejlesztésére. Megismeri a szervezeti funkciók és a szervezeti kapcsolatok között fennálló összefüggések jelentőségét és képes elemezni az alkalmazott szervezeti kommunikáció hatékonyságát a szervezeti funkciók és szervezeti kapcsolatok függvényében.

A tréning célcsoportja

Elsősorban mikro- és kisvállalkozások vezetői, alkalmazottai vagy nagyobb létszámú gazdálkodó szervezetek szervezeti egységei, illetve egy hierarchikus szinthez tartozó munkatársai. Ezen felül a képzési programba bekapcsolódhat olyan érdeklődő személy, aki vezetői feladatokra készül, vagy aki személyes, társas környezetében elemezni kívánja az alkalmazott kommunikáció hatékonyságát.

A tréning tartalmi elemei

  • Szervezeti működés elemzése, munkaköri kapcsolatok meghatározása.
  • Munkaköri kapcsolatok szociometrikus ábrázolása, szociogram kialakítása, a kölcsönösség meghatározása. Kérdőív esetén a szociometriai kérdőív tartalmára, felvételére vonatkozó szabályok.
  • Tipikus szociometrikus alakzatok és kommunikációs sajátosságaik (háló, kör, csillag, triád, pár, elszigetelődés jelensége, a híd és a töréspont tulajdonsága).
  • A szervezeti kommunikáció hatékonyságelemzése, az alkalmazott kommunikáció kommunikációs cél szerinti megfeleltetésének elvei, a kommunikáció cél, helyzet, személyiség szerinti meghatározottsága.
  • A szervezeti szerepek és az informális kapcsolatok egymásra gyakorolt hatása, kommunikációt befolyásoló szerepe.
  • A szervezeti, munkaköri kapcsolatokban alkalmazott kommunikációs eszközök, eljárások és azok kommunikációs cél szerinti megfelelőségének elemzése gyakorlati példán keresztül.
  • Kommunikációs eszközök és a kommunikáció céljának, helyzetének összefüggéseiKommunikációs eljárások (egyirányúság, kétirányúság, időtervezés)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő, Mikorovállalkozás esetén a résztvevői létszám egyedi megállapodás kérdése.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!