Prezentációtechnika

A tréning célja

A tréningen való részvétel által a résztvevő képes a prezentáció és moderáció technikáit alkalmazni, saját prezentációt tudatosan tervezni és előadni.

A tréning célcsoportja

Tartalomérvényesítésben, elsődlegesen egyirányú kommunikációs helyzetek képviseletében érintett személyek.

A tréning tartalmi elemei

 • A prezentáció kommunikációs alapjai, prezentáció tartalomtervezésének lépései, a verbális témaprezentáció technikája
  • Professzionális bemutatkozás szerkezete és előadásmódja
  • A prezentáció megnyitása
  • A hallgatóság érdeklődésének felkeltése, és fenntartása
  • Váratlan helyzetek kezelése
  • A prezentáció lezárása
 • Adekvát eszközválasztás a prezentációs célhoz, helyzethez, a vizuális prezentáció alaptechnikái (flipchart, vizuál tábla, projektor) és kreatív technikái (tacepaó, kollázstechnika, poszter, tárgyalkotás stb.)
 • Prezentációs esetpéldák, a prezentáció megfelelőségének cél/helyzet alapú elemzése
 • Pozitív/hatékony prezentáció gyakorlata

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!