Önismereti tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevőnek fejlődik önismerete, személyes önreflexiós képessége. Képes önmaga megfogalmazására, reális önértékelés kialakítására a feldolgozott tartalmak vonatkozásában, illetve az önmagában rejtőző lehetőségek pozitív szemléletére.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga megismerésére, személyes önismeretének elmélyítésére.

A tréning tartalmi elemei

A készségfejlesztés gyakorlatának megfelelően a témát maguk a résztvevők jelentik, illetve ők „hozzák”, ezáltal a lehetséges témák aránya és mélysége változó. A foglalkozások lehetséges szintjei, területei:

  • Felszín: ki vagyok én, milyen adottságaim, képességeim vannak, mi érdekel, mik a céljaim, mik az értékeim, lehetséges erőforrásaim, mi határozza meg identitásomat?
  • Mély rétegek: mely hatások, történések alakították ki viszonyulásaimat, tulajdonságaimat, értékeimet, identitásomat?
  • Társas viszonyok: szerepeim, hatásaim stb. a társas helyzetekben, s ezek tükröződése önmagamban.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!