Konfliktuskezelési tréning

A tréning célja

A tréningen való részvétellel a résztvevő felismeri személyes élethelyzetének reflektív szemléletén keresztül a konfliktusok természetét, kiváltó okait, eszkalációs szintjeit, valamint hogy egy adott konfliktushelyzetre milyen típusmegoldással reagál. Képes elkülöníteni a problémát a konfliktustól, megérti a feloldás/megoldás alapvető pszichológiai feltételeit. Megismeri a konfliktuskezelés lehetséges stílusait, azok jellemzőivel, s képes személyes döntést hozni konfliktuskezelési magatartásának fejlesztése érdekében.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott saját élményű témafeldolgozás keretében személyes konfliktuskezelési magatartásának feltárására és fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

  • A konfliktus definíciói, probléma és konfliktus különbözősége
  • Konfliktusok a résztvevők személyes életében.
  • Egyéni tapasztalatok sikeres és sikertelen konfliktuskezelésről – okfeltárás
  • Konfliktusok természete, okai, eszkalációs szintjei és a megoldás lehetőségei
  • TA én-állapotok a konfliktushelyzetekben és a konfliktuskezelésben, a konfliktuskezelés pszichológiai feltételei
  • Konfliktuskezelési stílusok Thomas-Killmann rendszere alapján
  • Életstratégiai modellek a konfliktuskezelésben
  • A konfliktuskezelés kommunikációja (aktív hallgatás, én-közlés, felnőtt én-állapot)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!