Kiégés elleni tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a személyes reflexión alapuló önértékelést, képes saját erőforrásrendszerének azonosítására. Ismeri a burn out kockázati tényezőit és képes azok azonosítására saját működésében. Megismeri a személyes hatékonysághoz szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit.

A tréning célcsoportja

Elsődlegesen az egészségügyi, szociális területen foglalkoztatott, továbbá bármely más közvetlen személykapcsolatban tevékenykedők.

A tréning tartalmi elemei

  • Személyes burn out elemzés – saját kiégési szint felmérése
  • Flow – a tökéletes élmény pszichológiájának alapjai. A flow jelensége a személyes és a szakmai életben
  • Bore out és burn out, mint sziámi ikrek a lelki jelenségekben – személyes érintettség elemzése
  • A burn out konkrét okai és következményei a személyes életben (mélységi elemzés)
  • Erőforrások, potenciális megújulási lehetőségek
  • Életfeladatok, prioritások, a sürgős-fontos mátrix és annak személyes reflexiója
  • Stresszoldás, mint a kiégés ellenszere
  • Spiritualitás és mentálhigiénés egyensúly – Az ember hármas antropológiai egysége (test, lélek, szellem)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!