Emberi kézfogás (veszteségek és feldolgozásuk)

A tréning célja

A résztvevő képes a veszteség fogadásának megértésére, kísérésére, különös tekintettel a súlyos betegekre és a haldoklókra, ehhez kapcsolódóan saját szerepének és lehetőségeinek tisztázására, illetve a gyászmunka megélésére. Megérti továbbá az emberi élet kis- és nagy veszteséginek egymásra épülését, összefüggéseit, a találkozás és elengedés emberi szükségletét és törvényszerűségét.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga veszteségeinek feltárására, veszteségmegélésének saját élményű megismerésére és feldolgozására. A képzés központi témája az emberi élet elvesztése, és ezen veszteség feldolgozása, de ajánlott minden olyan érdeklődő számára, aki a veszteséggel, mint tág értelembe vett jelenséggel kíván saját élmény alapon foglalkozni.

A tréning tartalmi elemei

  • Személyes veszteségek feltárása
  • A veszteségek megélésének fázisai: tagadás, düh, alku, depresszió, belenyugvás (Elisabteh Kübler Ross nyomán)
  • A súlyos betegek és haldoklók szükségletei (fizikai, pszichikai, szociális, spirituális), kapcsolat és kötelékteremtés súlyos beteggel, haldoklóval
  • Súlyos betegek és haldoklók kommunikációja (szimbolikus nyelvezet, rejtett üzenetek, sűrítés)
  • Az igazság, a tehetetlenség és a remény kérdései
  • Viselkedésminták a kísérés különböző fázisaiban.
  • A gyász folyamata: elutasítás, felszakadó érzelmek, keresés és elválás, újrarendeződés (Verena Karst nyomán)
  • A gyász szerepe, gyászrítusok és jelentőségük, a gyászmunka támogatásának egyéni és közösségi lehetőségei.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!