DACUM módszer a HR tervezésben és gyakorlatban

A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a DACUM módszert, mint a munkaköri kompetenciák feltárásának és leírásának egy analitikus módszerét, képessé válik a módszer ismeretében a DACUM műhely megszervezésére, elkészített DACUM tábla validálásának lebonyolítására, illetve a DACUM tábla felhasználására az emberi erőforrás menedzsmentben.

A képzés célcsoportja

HR szakemberek, HR területen foglalkoztatottak, illetve a munkaköri tevékenységi rendszer kompetencia elvű megközelítése iránt érdeklődők..

A képzés tartalmi elemei

  • A kompetencia fogalma, értelmezése, különböző kompetenciaelvek alkalmazási lehetőségei és korlátai.
  • A DACUM filozófiája, kompetenciaértelmezése.
  • A DACUM módszer bemutatása, a DACUM tábla alkotó elemei és az elemzéshez kapcsolódó egyéb információtartalmak, eredmények
  • DACUM műhely szervezésének folyamata, a műhelymunka személyi és tárgyi feltételei
  • DACUM műhely megvalósítása, az elemzés dokumentálása, eredmények értékelése
  • Validálás szempontrendszere és folyamata
  • DACUM tábla alkalmazása a HR-ben (munkakörtervezés, munkaköri leírás, kiválasztási eljárás, teljesítményértékelés, képzési szükségletfelmérés, karriertervezés)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A képzés indításához szükséges minimum létszám 6 fő, Mikorovállalkozás, illetve egy adott szervezeti egység képzési igénye esetén a résztvevői létszám egyedi megállapodás kérdése.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!