Csoportdinamikai alapismeretek

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kiscsoportok (mx. 25 főig) működési törvényszerűségeit, a csoportfejlődés fázisait és a hatékony csoportvezetés alapvető tételeit.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki csoportokkal foglalkozik, szabadidős tevékenysége vagy munkavégzése kapcsán csoportot vezet.

A tréning tartalmi elemei

  • Egyén – pár – csoport.
  • A csoport kialakulása és fejlődése
  • A csoportban megnyilvánuló funkcionális és dinamikai szerepek, valamint hatásuk a csoport működésére
  • Jellemző szerepfejlődések a csoportban.
  • A csoportvezetés alapvető szabályai a csoportműködés figyelembe vételével.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!