Asszertív kommunikáció fejlesztése

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő saját élményű témafeldolgozáson keresztül megismeri az emberi kommunikáció törvényszerűségeit, kapcsolatbefolyásoló szerepét, a kommunikációs jelzések fontosságát. Felismeri, illetve képes meghatározni a helyzetnek megfelelő kommunikációs stílust. Modellhelyzetben képes az erőszakmentes érdekérvényesítésre az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával, s képes meghatározni személyes fejlődési szükségletét az asszertív kommunikáció terén.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott saját élményű témafeldolgozás keretében személyes önérvényesítő magatartásának feltárására és fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

  • Személyes tapasztalatok az érdekérvényesítő kommunikációról. Kommunikációs stílusok és jellemzőik (passzív, agresszív, manipulatív, asszertív)
  • Verbális és non-verbális kommunikáció és megjelenése az asszertív kommunikációban
  • Az asszertív kommunikáció előnyei, TA én-állapotok és az asszertív kommunikáció összefüggései
  • Adott helyzethez és a partnerhez leginkább alkalmas kommunikációs módozatok és célok, kommunikációs stílus tudatos választása egy adott helyzetben.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!