A segítő mentálhigiénéje – kiégés elleni tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes segítő motivációjának feltárására, személyes küldetésének megfogalmazására. Elsajátítja a személyes reflexión alapuló önértékelést, képes saját erőforrásrendszerének azonosítására. Ismeri a burn out kockázati tényezőit és képes azok azonosítására saját működésében. Megismeri a hatékony segítéshez szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit.

A tréning célcsoportja

Elsődlegesen az egészségügyi, szociális területen foglalkoztatott, továbbá bármely más közvetlen személykapcsolatban tevékenykedő segítők (pedagógia, önkéntes szervezetek stb.).

A tréning tartalmi elemei

 •  A segítés szükséglete, a segítséget kérő ember.
 • A segítő válasz, illetve az adekvát segítés, a segítés és a hatalom.
 • Én milyen segítő vagyok és kinek vagyok a segítője? – önfeltárás.
 • Segítő misszió és fejlődési terv.
 • Szakmai identitást terhelő tényezők. A segítő spirál és a burn out
 • Személyes burn out elemzés – saját kiégési szint felmérése
 • Feldolgozatlan klienskapcsolatok – A kliens el nem engedésének dilemmája, okai
 • Flow – a tökéletes élmény pszichológiájának alapjai. A flow jelensége a személyes és a szakmai életben
 • A segítő erőforrásai, potenciális megújulási lehetőségek
 • Stresszoldás és mentálhigiéné (stresszoldás és a személyes mentálhigiéné kapcsolatának saját élményű megtapasztalása az alkotás és/vagy egyéb jobb agyfélteke működéspreferenciára épülő tevékenységgel)
 • Spiritualitás és mentálhigiéné – Az ember hármas antropológiai egysége (test, lélek, szellem)
 • Belső figyelem – a relaxáció, az imagináció és az önreflexió
 • Személyes mentálhigiénés állapot önreflexiója és fejlesztési lehetőségei – Belső elköteleződés az egészséges segítés mellett

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Kép forrása: http://www.fastcompany.com/3009023/leadership-now/4-ways-to-prevent-burnout-before-its-too-late Dátum: 2016.04.26.