A DACUM egy analitikus módszer az egyes munkakörökhöz, foglalkozásokhoz kapcsolódó kompetenciák és képességek meghatározásához, elemzéséhez.

A DACUM filozófiája

  • Az adott munkaterület kiváló dolgozói bárki másnál jobban tudják meghatározni foglalkozásuk, munkakörük felelősségi területeit.
  • Minden felelősségi terület pontosan meghatározható azokkal a feladatokkal, cselekedetekkel, amelyeket az adott munkakörben sikeresen dolgozók teljesítenek.
  • Mindegyik feladatból közvetlenül következnek azok az ismeretek, képességstruktúrák, attitűdök és egyéb, jellemzően technikai feltételek, amelyekkel a dolgozóknak a sikeres teljesítés érdekében rendelkezniük kell.

A munkakör megfelelő pozícionálásának kulcsa a pontos DACUM elemzés elkészítése. Az elemzés eredménye a meghatározott cselekedetek (kompetenciák) és azok tartalomelemzése által meghatározza a foglalkozás/munkakör követelményeit. Ezáltal megfelelő és biztonságos alapot jelent mind a munkakörhöz kapcsolódó képzések tervezéséhez, mind pedig valamennyi olyan HR funkcióhoz, amely a munkakör jellegével, tartalmával közvetlen összefüggésben áll.

A DACUM elemzés alkalmazási lehetőségei a HR rendszerfejlesztésben: munkaköri leírások készítése, munkakör értékelés, teljesítményértékelés, kiválasztási eljárás, képzési szükségletek felmérése stb.