Stresszkezelési technikák

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő saját élményű témafeldolgozáson keresztül megismer aktív stresszkezelési technikákat és személyes reflexióval képes meghatározni a saját működését leginkább szabályozni képes stresszkezelési módozatot.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga megismerésén alapuló belső harmónia kialakítására, megőrzésére.

A tréning tartalmi elemei

 • Idő és a stressz – az időgazdálkodás és a feladatpriorozálás alapjai a személyes életben
 • Önkifejezés alkotásban, művészetben
 • Lazító gyakorlatok (nyújtás, torna)
 • Relaxáció (ülő és fekvő gyakorlatok – alapvető relaxációs technikai elemek, mint testrész megfigyelés, súlyérzékelés, kézmeleg stb.)
 • Meditáció
 • Pozitív sztrókként érvényesülő érintés

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
A segítő mentálhigiénéje – kiégés elleni tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes segítő motivációjának feltárására, személyes küldetésének megfogalmazására. Elsajátítja a személyes reflexión alapuló önértékelést, képes saját erőforrásrendszerének azonosítására. Ismeri a burn out kockázati tényezőit és képes azok azonosítására saját működésében. Megismeri a hatékony segítéshez szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit.

A tréning célcsoportja

Elsődlegesen az egészségügyi, szociális területen foglalkoztatott, továbbá bármely más közvetlen személykapcsolatban tevékenykedő segítők (pedagógia, önkéntes szervezetek stb.).

A tréning tartalmi elemei

 •  A segítés szükséglete, a segítséget kérő ember.
 • A segítő válasz, illetve az adekvát segítés, a segítés és a hatalom.
 • Én milyen segítő vagyok és kinek vagyok a segítője? – önfeltárás.
 • Segítő misszió és fejlődési terv.
 • Szakmai identitást terhelő tényezők. A segítő spirál és a burn out
 • Személyes burn out elemzés – saját kiégési szint felmérése
 • Feldolgozatlan klienskapcsolatok – A kliens el nem engedésének dilemmája, okai
 • Flow – a tökéletes élmény pszichológiájának alapjai. A flow jelensége a személyes és a szakmai életben
 • A segítő erőforrásai, potenciális megújulási lehetőségek
 • Stresszoldás és mentálhigiéné (stresszoldás és a személyes mentálhigiéné kapcsolatának saját élményű megtapasztalása az alkotás és/vagy egyéb jobb agyfélteke működéspreferenciára épülő tevékenységgel)
 • Spiritualitás és mentálhigiéné – Az ember hármas antropológiai egysége (test, lélek, szellem)
 • Belső figyelem – a relaxáció, az imagináció és az önreflexió
 • Személyes mentálhigiénés állapot önreflexiója és fejlesztési lehetőségei – Belső elköteleződés az egészséges segítés mellett

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Kép forrása: http://www.fastcompany.com/3009023/leadership-now/4-ways-to-prevent-burnout-before-its-too-late Dátum: 2016.04.26.

Emberi kézfogás (veszteségek és feldolgozásuk)

A tréning célja

A résztvevő képes a veszteség fogadásának megértésére, kísérésére, különös tekintettel a súlyos betegekre és a haldoklókra, ehhez kapcsolódóan saját szerepének és lehetőségeinek tisztázására, illetve a gyászmunka megélésére. Megérti továbbá az emberi élet kis- és nagy veszteséginek egymásra épülését, összefüggéseit, a találkozás és elengedés emberi szükségletét és törvényszerűségét.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga veszteségeinek feltárására, veszteségmegélésének saját élményű megismerésére és feldolgozására. A képzés központi témája az emberi élet elvesztése, és ezen veszteség feldolgozása, de ajánlott minden olyan érdeklődő számára, aki a veszteséggel, mint tág értelembe vett jelenséggel kíván saját élmény alapon foglalkozni.

A tréning tartalmi elemei

 • Személyes veszteségek feltárása
 • A veszteségek megélésének fázisai: tagadás, düh, alku, depresszió, belenyugvás (Elisabteh Kübler Ross nyomán)
 • A súlyos betegek és haldoklók szükségletei (fizikai, pszichikai, szociális, spirituális), kapcsolat és kötelékteremtés súlyos beteggel, haldoklóval
 • Súlyos betegek és haldoklók kommunikációja (szimbolikus nyelvezet, rejtett üzenetek, sűrítés)
 • Az igazság, a tehetetlenség és a remény kérdései
 • Viselkedésminták a kísérés különböző fázisaiban.
 • A gyász folyamata: elutasítás, felszakadó érzelmek, keresés és elválás, újrarendeződés (Verena Karst nyomán)
 • A gyász szerepe, gyászrítusok és jelentőségük, a gyászmunka támogatásának egyéni és közösségi lehetőségei.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Kiégés elleni tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a személyes reflexión alapuló önértékelést, képes saját erőforrásrendszerének azonosítására. Ismeri a burn out kockázati tényezőit és képes azok azonosítására saját működésében. Megismeri a személyes hatékonysághoz szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit.

A tréning célcsoportja

Elsődlegesen az egészségügyi, szociális területen foglalkoztatott, továbbá bármely más közvetlen személykapcsolatban tevékenykedők.

A tréning tartalmi elemei

 • Személyes burn out elemzés – saját kiégési szint felmérése
 • Flow – a tökéletes élmény pszichológiájának alapjai. A flow jelensége a személyes és a szakmai életben
 • Bore out és burn out, mint sziámi ikrek a lelki jelenségekben – személyes érintettség elemzése
 • A burn out konkrét okai és következményei a személyes életben (mélységi elemzés)
 • Erőforrások, potenciális megújulási lehetőségek
 • Életfeladatok, prioritások, a sürgős-fontos mátrix és annak személyes reflexiója
 • Stresszoldás, mint a kiégés ellenszere
 • Spiritualitás és mentálhigiénés egyensúly – Az ember hármas antropológiai egysége (test, lélek, szellem)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Asszertív kommunikáció fejlesztése

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő saját élményű témafeldolgozáson keresztül megismeri az emberi kommunikáció törvényszerűségeit, kapcsolatbefolyásoló szerepét, a kommunikációs jelzések fontosságát. Felismeri, illetve képes meghatározni a helyzetnek megfelelő kommunikációs stílust. Modellhelyzetben képes az erőszakmentes érdekérvényesítésre az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával, s képes meghatározni személyes fejlődési szükségletét az asszertív kommunikáció terén.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott saját élményű témafeldolgozás keretében személyes önérvényesítő magatartásának feltárására és fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

 • Személyes tapasztalatok az érdekérvényesítő kommunikációról. Kommunikációs stílusok és jellemzőik (passzív, agresszív, manipulatív, asszertív)
 • Verbális és non-verbális kommunikáció és megjelenése az asszertív kommunikációban
 • Az asszertív kommunikáció előnyei, TA én-állapotok és az asszertív kommunikáció összefüggései
 • Adott helyzethez és a partnerhez leginkább alkalmas kommunikációs módozatok és célok, kommunikációs stílus tudatos választása egy adott helyzetben.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
Konfliktuskezelési tréning

A tréning célja

A tréningen való részvétellel a résztvevő felismeri személyes élethelyzetének reflektív szemléletén keresztül a konfliktusok természetét, kiváltó okait, eszkalációs szintjeit, valamint hogy egy adott konfliktushelyzetre milyen típusmegoldással reagál. Képes elkülöníteni a problémát a konfliktustól, megérti a feloldás/megoldás alapvető pszichológiai feltételeit. Megismeri a konfliktuskezelés lehetséges stílusait, azok jellemzőivel, s képes személyes döntést hozni konfliktuskezelési magatartásának fejlesztése érdekében.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott saját élményű témafeldolgozás keretében személyes konfliktuskezelési magatartásának feltárására és fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

 • A konfliktus definíciói, probléma és konfliktus különbözősége
 • Konfliktusok a résztvevők személyes életében.
 • Egyéni tapasztalatok sikeres és sikertelen konfliktuskezelésről – okfeltárás
 • Konfliktusok természete, okai, eszkalációs szintjei és a megoldás lehetőségei
 • TA én-állapotok a konfliktushelyzetekben és a konfliktuskezelésben, a konfliktuskezelés pszichológiai feltételei
 • Konfliktuskezelési stílusok Thomas-Killmann rendszere alapján
 • Életstratégiai modellek a konfliktuskezelésben
 • A konfliktuskezelés kommunikációja (aktív hallgatás, én-közlés, felnőtt én-állapot)

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Kommunikációs tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevőnek fejlődik tudatos kommunikációja. Képes kontrollálni verbális közléseit, s az önreflexió segítségével fejleszteni nonverbalitását. Megismeri a hatékony kommunikáció feltételeit, a kommunikációs cél, helyzet és a kommunikációban érintettek figyelembe vételének jelentőségét a kommunikációs stílus megválasztásában.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga megismerésére, személyes kommunikációjának fejlesztésére.

A tréning tartalmi elemei

 • kommunikációs nehézségek
 • megértetni magam a beszélgetőpartnerrel – a kapcsolati és a tárgyorientált érintkezés kommunikációja
 • egyirányú és kétirányú kommunikáció
 • a beszélgetés öt alapszabálya
 • aktív hallgatás
 • a pletyka természete(s?)
 • testbeszéd – hatásunk
 • érvelés és meggyőzés alapjai

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Önismereti tréning

A tréning célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevőnek fejlődik önismerete, személyes önreflexiós képessége. Képes önmaga megfogalmazására, reális önértékelés kialakítására a feldolgozott tartalmak vonatkozásában, illetve az önmagában rejtőző lehetőségek pozitív szemléletére.

A tréning célcsoportja

Bármely személy, aki nyitott önmaga megismerésére, személyes önismeretének elmélyítésére.

A tréning tartalmi elemei

A készségfejlesztés gyakorlatának megfelelően a témát maguk a résztvevők jelentik, illetve ők „hozzák”, ezáltal a lehetséges témák aránya és mélysége változó. A foglalkozások lehetséges szintjei, területei:

 • Felszín: ki vagyok én, milyen adottságaim, képességeim vannak, mi érdekel, mik a céljaim, mik az értékeim, lehetséges erőforrásaim, mi határozza meg identitásomat?
 • Mély rétegek: mely hatások, történések alakították ki viszonyulásaimat, tulajdonságaimat, értékeimet, identitásomat?
 • Társas viszonyok: szerepeim, hatásaim stb. a társas helyzetekben, s ezek tükröződése önmagamban.

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!