Felnőttképzési szakmai programkövetelmény kidolgozása

Ajánló

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerinti egyé szakmai képzés kidolgozásának alapja a jóváhagyott szakmai programkövetelmény. Az Fktv. hatályba lépése óta számos dilemma kötődik az egyéb szakmai képzésekhez és a szakmai programkövetelményekhez egyaránt.

 • Mi alapján dönthető el egyértelműen, hogy egy képzés „egyéb szakmai képzésnek” minősül?
 • Melyek a szakmai programkövetelmény javaslat kidolgozásának legfontosabb szempontjai?
 • Miért van – a bevezetés óta eltelt idő arányában – kevés elfogadott szakmai programkövetelmény javaslat?
 • Veszélyezteti-e a know-how védelmet a szakmai programkövetelmény nyilvántartásának nyilvánossága?
 • Mi a jobb stratégia – szakmai programkövetelmény javaslatot megfogalmazni és benyújtani vagy kivárni más ötletét?

A szakmai napon mindezen dilemmák előtérbe kerülnek, a gyakorlati tapasztalatokra épülő válaszkereséssel. A tervezett tartalom a résztvevők jelzett igényei alapján módosulhatnak, illetve a szakmai nap keretében biztosított a kérdezés lehetősége.

A szakmai nap Szombathelyen kerül megrendezésre. Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám függvénye.

A szakmai nap tervezett tartalma

 • Képzési körök a jogszabályban és a gyakorlatban, „B” és „D” képzési kör „határa”
 • Érvek a proaktív és reaktív kérelmezési stratégia mellett
 • A szakmai programkövetelmény javaslat kidolgozásának támogatása Word szövegszerkesztő alkalmazásával
 • Az egyéb szakmai képzéssel megszerezhető szakmai végzettségek helye a szakmai végzettségek körében, a szakmai végzettség meghatározása
 • A szakmai programkövetelmény javaslat besorolásai – OKJ, MKKR, FEOR
 • A szakmai követelmények tanulási eredmény alapú leírása

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!
 

Prezentációtechnika

A tréning célja

A tréningen való részvétel által a résztvevő képes a prezentáció és moderáció technikáit alkalmazni, saját prezentációt tudatosan tervezni és előadni.

A tréning célcsoportja

Tartalomérvényesítésben, elsődlegesen egyirányú kommunikációs helyzetek képviseletében érintett személyek.

A tréning tartalmi elemei

 • A prezentáció kommunikációs alapjai, prezentáció tartalomtervezésének lépései, a verbális témaprezentáció technikája
  • Professzionális bemutatkozás szerkezete és előadásmódja
  • A prezentáció megnyitása
  • A hallgatóság érdeklődésének felkeltése, és fenntartása
  • Váratlan helyzetek kezelése
  • A prezentáció lezárása
 • Adekvát eszközválasztás a prezentációs célhoz, helyzethez, a vizuális prezentáció alaptechnikái (flipchart, vizuál tábla, projektor) és kreatív technikái (tacepaó, kollázstechnika, poszter, tárgyalkotás stb.)
 • Prezentációs esetpéldák, a prezentáció megfelelőségének cél/helyzet alapú elemzése
 • Pozitív/hatékony prezentáció gyakorlata

Az egyes résztémák időbeli ütemezése, időráfordítása függ a résztvevők személyes motivációjától, fejlődési szükségletétől.

Egyéb információk

Pontos helyszínválasztás a jelentkezési létszám, illetve az érdeklődő partneri kör függvénye. A tréning indításához szükséges minimum létszám 6 fő.

Amennyiben érdeklődik tréningünk iránt, írjon nekünk!