Mediáció

Érvek a mediáció mellett

 • A mediáció célja a konfliktusban, illetve vitában érintett felek kölcsönös megegyezésén alapuló megoldás elérése, szemben a „hatalmi” döntésekkel (pl. bírósági ítélet).
 • A mediáció a bírósági eljáráshoz képest költségkímélőbb vitarendezési mód.
 • Válópert megelőző mediáció igénybevétele esetén a válóper illetékének 50%-a, max. 50 ezer forintig visszaigényelhető.
 • A jogi személy gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt a feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését.

Mi a mediáció?

A mediáció (közvetítés) olyan alternatív konfliktuskezelési, permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő egyeztető eljárás, amelynek keretében két vagy több fél vitájában egy semleges, harmadik fél, a mediátor jár közben a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó megállapodás létrehozása érdekében. A mediátor feladata hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró, valamennyi érintett számára elfogadható írásbeli megállapodás létrehozásában.

Milyen témákban kereshet?

 • Kapcsolati mediáció
 • Válási mediáció
 • Gazdasági mediáció

Miért minket válasszon?

A mediációban közreműködő Rettegi Zsolt mediátor több évtizedes személyközpontú mentálhigiénés és üzleti tapasztalata közvetlenül segíti a probléma-, illetve konfliktushelyzetek feltárását, megértését, kezelését.

 Ár

Kapcsolati és válási mediáció

 • Első találkozás, folyamategyeztetés (max. 50 perc): 10.000,- Ft
 • Mediációs ülés: 20.000,- Ft / alkalom + a 2 órát meghaladó időtartamra 10.000,- Ft / megkezdett óra

Gazdasági mediáció:

 • Első találkozás, folyamategyeztetés (max. 50 perc): 20.000,- Ft
 • Mediációs ülés: 30.000,- Ft / alkalom + a 2 órát meghaladó időtartamra 15.000,- Ft / megkezdett óra

A feltüntetett díjak 2017-ben ÁFA mentesen kerülnek számlázásra.

Kapcsolat