A képzési programok előzetes minősítését a 2013. évi LXXVII tv. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételek alapján - személyes közreműködés esetén - az alábbi képzési körökben, illetve szakterületeken vállaljuk:

  1. évi LXXVII. tv. 1.§ (2) bekezdés a)-b) és d) képzési körök:
  2. a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés)megszerzésére irányuló szakmai képzés,
  3. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés,
  4. d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés

Az a)-b) képzési körök vonatkozásában csak azon képzési programok előzetes minősítését vállaljuk, amelyek az alábbi szakmacsoportba tartoznak vagy ezen szakmacsoportokba történik a besorolásuk a szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételekor:

(2) Szociális szolgáltatások

(3) Oktatás

A képzési programok előzetes minősítését ellátó felnőttképzési szakértő: Rettegi Zsolt