Az audit önálló napra történő foglalást jelent, legalább 6 és nem több mint 8 óra időtartamban, kölcsönös egyeztetés alapján. Ezen a napon a szervezet bármely felnőttképzési vonatkozású kérdései előtérbe kerülhetnek. Az auditról feljegyzés készül, amely a jogszabályi feltéteknek való megfelelést egyértelműen azonosítja, illetve amely dokumentum az esetleges korrekciókra is támpontul szolgál.